หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

ในปี พ.ศ . ๒๕๔๓ สถาบันขายรถวิบาก ได้รับบริจาครถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ จากองค์กรการกุศลจากต่างประเทศ และได้จัดทำเป็นโครงการจัดหารถวิบากเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchair Project) ขึ้นโดยทีมอาสาสมัครของโครงการจัดหารถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเด็กและคนพิการ (RICD Wheelchair Project team) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิการและคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน