หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

ประวัติบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์ไทย "หลวงวิจิตรวาทการ" พูดได้ว่าเมืองไทยนั้นมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ยิ่งประวัติบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์ไทยด้วยแล้ว น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านทั้งหลายคือครู ที่ริเริ่มสร้างศิลปะมาอวดสู่สายตาชาวโลกให้เป็นที่เลื่องลือ หากเรามองกันจริง ๆ แล้วนาฏศิลป์ไทยนั้นอ่อนช้อย งดงาม กว่าชาติอื่น ๆ ดูมีมนต์ขลังในตัวเอง ยิ่งหากเรามีความกังวลใจ ไม่สบายใจหากได้รับชม รับฟัง ก็จะกล่อมเกลาจิตใจให้ สงบลงได้ นอกจากความเพลิดเพลินยังแฝงไปด้วยลีลา ท่วงท่าที่งดงามและเครื่องแต่งกายที่วิจิตร ทำให้จิตใจที่กังวลก็มลายหายไป นาฏศิลป์ไทย จึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์รักษาไว้สืบต่อไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงศิลปะที่ควรค่าแขนงนี้ เรามาลองดูว่ามีความเป็นมาอย่างไร นาฏศิลป์ ไทย จึงโด่งดังระดับโลกเช่นทุกวันนี้
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน