หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

((ด่วน!! แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56)) ด่วน!! อ่านก่อนโดนลบ!! ตัวอย่างแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 พร้อมเฉลย ครบทุกรายวิชาที่ออกสอบ!!แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่ 5)41. ตามมาตราที่ 65 นายอำเภอมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อใด แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556-2557ก. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการข. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมายค. ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามมาตรา 65/9 และมาตรา 66/2ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน