หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

((แนวข้อสอบท้องถิ่น 56)) >>> ตัวอย่างแนวข้อสอบท้องถิ่น 56 แนวข้อสอบ อบต 2556-2557 แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556-2557หลังจากที่ทางทีมงานเว็บไซต์ http://jobparttimes.com ได้อัพเดทตัวอย่าง แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก ไปบ้างแล้วหลายตัววันนี้เรากลับมาเจาะ!! ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม สำหรับวันนี้ได้นำตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กลับมาอัพเดทเพื่อนๆเพิ่มเติมในชุดที่ 4 (ข้อที่ 31-40) โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบในส่วนนี้จะพูดถึงส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทั้ง ในส่วนของ จังหวัด และอำเภอคะ… แนวข้อสอบท้องถิ่น 56
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน