หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สำหรับสอบตำรวจ 561. ตามมาตรา ๑๑๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวมกี่คนก. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 100 คนข. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 150 คนค. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 200 คนง. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม 300 คน2. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปีปีนับแต่วันเลือกตั้งก. มีกำหนดคราวละ 3ปี นับแต่วันเลือกตั้งข. มีกำหนดคราวละ 4ปี นับแต่วันเลือกตั้งค. มีกำหนดคราวละ 5ปี นับแต่วันเลือกตั้งง. มีกำหนดคราวละ 6ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน