หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

จากประสบการณ์!!+แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2556 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2556 ข้อที่ 21. ตามมาตราที่ 33 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครต้องมีสาระสำคัญตามข้อใดก. แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในประเทศข. แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศค. แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยง. การจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน