หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

ฟังเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี รวบรวมสวดมนต์ต่างๆ มาประสานกับท่วงทำนองของดนตรี ฟังแล้วให้เกิดการผ่อนคลาย รับฟังเสียงมนต์ประกอบดนตรีแบบต่อเนื่องรวม ๑๗ บท ความยาว ๒ ชั่วโมง ๕๓ นาที ในชุดนี้ประกอบไปด้วยบทสวดบทพุทธคุณ อิติปิโสแปลบทธรรมคุณ สวากขาโตแปลบทสังฆคุณ สุปะฏิปันโนแปลชุมนุมเทวดา ๒คาถาชินบัญชรบาลีคาถาชินบัญชรแปลคาถาโพธิบาทมงคลสูตรอินเดียมงคลสูตรแปลบทบูชาพระเจ้าสิบชาติพุทธชัยมงคลคาถาพุทธชัยมงคลคาถากะระณียะเมตตะสูตรอินเดีย ๑ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกมงคลจักรวาฬแปดทิศปฏิจจสมุปบาทอินเดียมนุษย์เราเอ๋ย ๑
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน