หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

แนวข้อสอบตำรวจ วิชาภาษาไทย สำหรับสอบตำรวจ 2556 1. ข้อใดมีเสียงพยัญชะต้นเหมือนคำว่า “ รัก ” ก. บัณฑิต ข. กราบ ค. กลัว ง. ฤทธิ์ 2. ข้อใดเป็นการออกเสียงแบบไม่เน้นพยางค์แรก ก. กราบพระ ข. ธนาคาร ค. ปราบปราม ง. ปาดเหงื่อ 3. คำว่า ช่าง ในข้อใดเป็นคำประสมทั้งหมด ก. ช่างไม้ ช่างเถอะ ข. ช่างฝีมือ ช่างจำ ค. ช่างปูน ช่างเขา ง. ช่างวาด ช่างเขียน 4. ข้อใดใช้คำขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตรงความหมาย ก. ห้ามนักเรียนกักตุนอาหารไว้ในห้องเรียน ข. มีประชาชนมาเผ้ารับเสด็จแน่นหนามาก ค. ส่งเสริมให้ปลูกต้นมะพร้าวทดแทนของเดิม ง. นายกรัฐมนตรีงดกำหนดการเยือนยุโรป
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน