หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

เเก๋ากว่านี้มีอีกไหม?? แนวข้อสอบตํารวจ สายอํานวยการ วุฒิ ม.6 สำหรับการสอบในปี 2556 แนวข้อสอบตํารวจ สายอํานวยการ วุฒิ ม.6 2556แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 1. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีทั้งหมดกี่ข้อ ก. 12 ข้อข. 18 ข้อค. 28 ข้อง. 108 ข้อ2. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจบนพื้นฐานของอะไรเป็น
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน