หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

สอบ กพ.56เริ่มมีคำถามกันหนาหู เกี่ยวกับกำหนดการ สอบ กพ.56 ว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่กันแน่ โดยปกติช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการรับสมัครสอบ ก.พ. 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการทำงานราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความมั่นคงต่อชีวิตการทำงานสูง โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ กพ. 2556 แบบครบวงจร คือ เริ่มตั้งแต่การเปิดรับสมัครสอบ ก.พ.2556 และจัดให้มีการสอบ ก.พ.56 โดยจัดสนามสอบ ก.พ. 2556
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน