หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย ด้านบัญชี บริหาร วุฒิ ป.ตรี-โทงานธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงานกันอีกแล้วนะคะ โดยผู้สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทย ต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายสินเชื่อของธนาคาร หากคุณมีความมั่นใจในศักยภาพของคุณ พร้อมที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่มีความท้าทาย มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานกับเรา ในตำแหน่ง Credit Bootcamp for Management Trainee
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน