หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

รวมแนวข้อสอบกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สำหรับการสอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556 แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย 2556 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกฎก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ สำหรับการสอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายใน 2556 มีเนื้อหาของฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้ได้กับทั้งนายร้อยตำรวจบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ทั้งสายอำนวยการและสายป้องกันและปราบปราม นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ อาทิ ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการประเมินผล และ อื่นๆ...
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน