หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

[Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) แนวข้อสอบ กฟผ พร้อมเฉลย ฟรี โดยรายวิชาที่ออกสอบในคุณวุฒิระดับ ปวส. ปวช. วิชาที่ใช้สอบรวม 3 วิชาคือ 1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) 3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) และ คุณวุฒิระดับปริญญาวิชาที่ใช้สอบรวม 2 วิชาคือ 1. วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test) 2. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)... [Download]แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) 2556 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Adtitude Test)
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน