หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

[แจก!!] แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชี วิศวะ คอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ กฟภ 2556 ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 ในตำแหน่งบัญชี วิศวะ คอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ รายวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา หรือ Aptitude Test และ วิชาการวัดคุณลักษณะ หรือ Personality Test วิชาภาษาอังกฤษ อาทิ Grammar Conversaiton Reading Comprehension วิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ วิชาความถนัดเฉพาะตำแหน่ง อาทิ นักบัญชี นักคอมพิวเตอร์ และวิศวกร และวิชาความรู้เี่ยวกับองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. อาทิ วิสัยทัศน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [แจก!!] แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชี วิศวะ คอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ กฟภ 2556
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน