หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

[แนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น ] พร้อมเฉลย!! แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2555 แนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ก.พร้อมเฉลย 2555 ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก.ท้องถิ่น จะมีลักษณะคล้ายๆกับของ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ ข้อสอบที่เกี่ยวกับกฎหมาย และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรายวิชายังคงมีวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป อาทิความสามารถในการศึกษา การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความ แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน วิชาภาษาไทย อาทิการใช้คำได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ การเรียงลำดับข้อความ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำราชาศัพท์เป็นต้น [แนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น ] พร้อมเฉลย!! แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2555 แนวข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ก.พร้อมเฉลย 2555
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน