หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

ชีวิตการแต่งงาน มีการสิ้นสุดลงโดยวิธีการหย่าร้าง การตายจากกัน การละทิ้ง การแยกกันอยู่ คู่สมรสอาจจะอยู่กันนาน บางคู่ก็อาจจะอยู่กันสั้น การหย่าร้างเป็นเรื่องเศร้า เป็นการทำลายความรักความเชื่อของบุคคลที่เคยผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง แต่การหย่าร้างก็ไม่ใช่ความเศร้าที่ถาวร เพราะอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขได้เหมือนกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราการหย่าร้างมีกรณีที่จะยกเป็นข้ออ้างได้หลายกรณีคือ
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน