หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ นำท่านเหินฟ้าสู่ไต้หวันโดยสายการบิน EVA AIR นำท่านท่องเที่ยววนอุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก่อ (หุบเขาหินอ่อนทาโรโกะ) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งขนานนามว่า "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" วัดพระถังซำจั๋ง และที่พลาดไม่ได้คือตึก ไทเป 101 ท้ายสุดตามด้วยการช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่ามาบุญครอง ซึ่งมีสินค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก ท่านที่โปรดปรานการช้อปที่ไต้หวัน แนะนำทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน