หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครสอบ ตำรวจ ประจำปี 2555 เพื่อสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2555 บัดนี้การรับสมัครสอบ ตำรวจ เป็นนักเรียนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 กองบัญชาการศึกษาได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบบุคคลภายนอกที่มีวุฒิ ม.6 ปวช หรือเที่ยบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ กองบัญชาการศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2555 ดังนี้สอบตำรวจ 2555 สมัครสอบ ตำรวจ 2555 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ 2555สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ ตำรวจ 2555 สมัคสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ดูรายละเอียด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา เปิดสอบ นักเรียนนายสอบตำรวจ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ตำรวจ เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ อัตราว่างที่จะบรรจุ วิธีการรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบ และรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน