หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

ตำรวจภูธรภาค 3 ประกาศผลสอบ นายร้อยตำรวจ ตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ตำรวจภูธรภาค 3 ประกาศผลสอบ ตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งกลุ่มข้าราชการตำรวจ ยศดาบตำรวจหรือจ่าสอบตำรวจ ได้แก่1.สายป้องแนปราบปราม(ปป.11) จำนวน 177 คน2.สายอำนวยการและสนับสนุน(อก.2) จำนวน 50 คนบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในการสอบข้อเขียนและให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี ได้แก่1.สายป้องกันปราบปราม(ปป.31) จำนวน 204 คน2.สายอำนวยการและสนับสนุน(อก.4) จำนวน 146 คน3.สายสอบสวนและนิติกร (สส.5) จำนวน 202 คน
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน